#

Tài chính - Ngân hàng

Cổ phiếu NAB của Nam A Bank sẽ giao dịch tại HoSE vào tháng 3/2024

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank: NAB) thông qua việc huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu NAB tại sàn UPCoM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và ấn định ngày giao dịch trên sàn tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).