#

Tiêu dùng

Quý IV, Vật tư xăng dầu Comeco (COM) ghi nhận lãi tăng đột biến, chia cổ tức 15% bằng tiền mặt

CTCP Vật tư xăng dầu Comeco (COM – sàn HOSE) vừa công bố thông tin bất thường về việc HĐQT Công ty thông qua chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tức 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng.