#

Doanh nghiệp

Năm 2023, Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC) đạt lợi nhuận tăng trưởng 150% so với cùng kỳ

Theo Báo cáo hợp nhất, quý IV/2023, CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC) đạt doanh thu hơn 522 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 đạt hơn 40 tỷ đồng, gấp gần 40 lần so với cùng kỳ.