#

Cổ phiếu bất động sản liên quan đến họ Gelex (GEX) tăng 65% chỉ trong 1 tháng

Cổ phiếu PXL của CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (sàn UPCoM) tăng liên tiếp 65% chỉ trong vòng một tháng. Đi kèm với đó, khối lượng giao dịch trung bình phiên tăng lên mức 610.000 đơn vị/phiên.