#

Tháng 1/2024, doanh thu của Vĩnh Hoàn (VHC) đạt 921 tỷ đồng tăng 102%

Theo thông tin từ ban điều hành của Công ty Vĩnh Hoàn (VHC), trong tháng 1/2024 ghi nhận tổng doanh thu đạt 921 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ.