#

Mở rộng lĩnh vực hoạt động, Coteccons chuẩn bị mua một công ty M&E

Lê Trí

HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa phê duyệt chủ trương mua lại 100% vốn của một công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ điện (M&E).

ctd-xd-1701906803.jpg

Vào ngày 07/10/2023, HĐQT CTD đã ra quyết định thành lập công ty Coteccons Constructions Inc để thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng cung cấp cho thị trường nước ngoài.

Lý giải về quyết định nói trên, HĐQT của CTD cho hay thương vụ mua lại này nhằm mục đích mở rộng hoạt động và tạo ra sự đa dạng hóa và nâng cao thương hiệu của CTD trên thị trường.

Theo đó, HĐQT ủy quyền cho ông Bolat Duisenov – Chủ tịch HĐQT hoặc ông Võ Hoàng Lâm – Tổng Giám đốc CTD thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản và thực hiện các thủ tục để hoàn tất giao dịch nêu trên.

Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 07/10/2023, HĐQT CTD đã ra quyết định thành lập công ty Coteccons Constructions Inc để thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng, với mục tiêu chính là cung cấp dịch vụ xây dựng tại thị trường nước ngoài.

Hình thức đầu tư ra nước ngoài bằng tiền mặt. Vốn đầu tư là vốn chủ sở hữu và không sử dụng vốn vay.

Các hoạt động gần đây cho thấy định hướng đa dạng hóa mô hình kinh doanh của CTD. Trước đó, Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Chủ tịch Bolat Duisenov cũng từng đề cập đến việc cần phải đa dạng hóa mô hình kinh doanh và cho rằng đây là tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, nhưng cần có thời gian để khai phá.

Theo BCTC quý 1/2024 (niên độ 01/07 – 30/09/2023), CTD đang có 7 công ty con, chưa có doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài.

Được biết, danh tính công ty được mua lại và giá trị thương vụ chưa được tiết lộ.

AN NHIÊN